Sommige ruimers slikten pillen niet

Verscheidene mensen die volgens de gezondheidsrichtlijn preventieve geneesmiddelen tegen vogelpest hadden moeten slikken, deden dat niet.

Dat bleek gisteren tijdens een spoedoverleg in de Tweede Kamer over de vogelpestepidemie. Volgens de artsepidemioloog Conyn-van Spaendonck, die voorzitter is van het Outbreak Management Team (OMT) dat demissionair staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) adviseert, leefden er bij het OMT ,,(...) zorgen over de manier waarop de adviezen werden uitgevoerd''.

Het OMT stuitte bij onderzoek, naast de aan vogelpest overleden dierenarts, ,,op zeker nog twintig andere mensen die geen preventieve geneesmiddelen hadden geslikt''. Conyn zei in een toelichting na afloop dat het ,,onder meer ging om een groep Polen die bij de ruiming was betrokken''. ,,Deze groep'', aldus Conyn, ,,had het land al verlaten, toen wij hoorden dat ze klachten hadden.''

Het OMT heeft volgens Conyn staatssecretaris Ross er toen op gewezen dat de boodschap [dat preventieve geneesmiddelen moeten worden geslikt] ,,niet altijd effectief in het veld werd nageleefd'' en dat hier strikter op moest worden toegezien. Bovendien blijkt, volgens Conyn, dat nogal wat mensen die antivirale middelen slikken maag- en darmklachten hebben.

Ross heeft steeds gezegd dat, met uitzondering van de dierenarts, de vogelpest alleen een te genezen oogaandoening kan veroorzaken waarbij een enkeling griepachtige verschijnselen ervaart. In totaal werden tot nu toe 82 mensen ziek als gevolg van het vogelpestvirus.

De Tweede Kamer wilde van Conyn horen waarom Nederland minder ruimhartig preventieve geneesmiddelen verstrekt dan België.

Daar vallen, in tegenstelling tot in Nederland, ook de politie en andere betrokkenen in de preventief geruimde gebieden onder de gezondheidsrichtlijn. In een motie had een ruime meerderheid van de Kamer aangedrongen op de uitvoering van het Belgische beleid in Nederland.

Conyn herhaalde dat het OMT het niet nodig acht dat anderen dan degenen die direct zijn blootgesteld aan besmet of verdacht pluimvee, preventieve middelen krijgen.

Dat het beleid in België net iets ruimer is, wijt ze aan een cultuurverschil. ,,Wij gaan in Nederland net iets strikter om met het voorschrijven van geneesmiddelen dan onze zuiderburen'', aldus Conyn. De ministerraad beslist vandaag wat er met de motie van de Kamer gaat gebeuren.

Staatssecretaris Ross hield gisteren vol dat ondanks de dood van een dierenarts en 82 ziektegevallen als gevolg van het vogelpestvirus, haar beleid tot nu toe adequaat is geweest.

    • Froukje Santing