Saatchi Gallery

Het werk van de Young British Artists is toch niet alleen maar `Spectacle and scandal kunst' zoals Hans den Hartog Jager beweert in zijn artikel over de nieuwe Saatchi Gallery (Cultureel Supplement, 25 april). De YBA's maken gebruik van universele, iconografische begrippen uit de kunstgeschiedenis. Thema's als leven en dood, liefde en haat, schoonheid en lelijkheid, gezondheid en ziekte, romantiek en kilheid, devotie en heiligschennis, kinderliefde en kindermoord worden gecombineerd met de nonchalante Malcolm Maclaren schijt-aan-alles mentaliteit. De YBA's doen precies hetzelfde als veel hedendaagse kunstenaars, ze balanceren tussen het behoud van hun integriteit als kunstenaar en de no-nonsense mentaliteit van vandaag.

Je kunt het de YBA's bovendien niet kwalijk nemen dat hun kunst – ontstaan vanuit een underdogpositie en typerend voor de Britse klassenmaatschappij – op een respectabele locatie op de South Bank wordt tentoongesteld.

Vernieuwende kunst doet altijd weer opnieuw een poging de grenzen van onze ethiek en moraal af te tasten, waardoor we onze smaakoordelen moeten herzien. De YBA's confronteren ons met een wrange schoonheid die we niet eerder hebben ervaren.

De YBA is `history'. So what? Alle kunststromingen bestaan maar een paar jaar. Het kubisme, het futurisme en het fauvisme zijn ook `history' en dit doet niets aan hun schoonheid af.

    • Frans van der Most