Ramsj

Claus Deimel: Jaguar and Serpent. Paperback, Dietrich Reimer 2000, van €45,15 voor €22,46. Nayler & Co Den Haag (070–3605454)

Fraai uitgevoerde catalogus die hoorde bij een expositie over de kosmologie van de Mexicaanse en Zuid-Amerikaanse indianenvolken, vanaf de preklassieke periode (2500 v.Chr.-100 v.Chr.) tot aan het heden. Ruim vierhonderd voorwerpen (beeldjes, ceramiek en maskers) komen aan bod, met nadruk op de symbolisch-religieuze functie die ze vervulden.