Ramsj

Julian Richards: Blood of the Vikings. Gebonden, Hodder & Stoughton 2001, van €32,72 voor €16,50. De Boekenmarkt Den Haag (070–3658226)

Spannende, goed gedocumenteerde speurtocht naar de erfenis die de Vikingen hebben nagelaten op de Britse eilanden, zowel op archeologisch terrein (kunst en architectuur) als taalkundig en genetisch. Boek begint in de achtste eeuw, bij de eerste Noorse `hit-and-run raids' op de Britse koninkrijken in Northumbria, East-Anglia en Wessex, en eindigt drie eeuwen later, de tijd dat de Vikingen en hun nazaten zich definitief in het land gevestigd hebben. Boek hoorde oorspronkelijk bij een televisieserie van de BBC.

    • Henk Lagerwaard