PvdA buitenspel in nieuw College van Noord-Holland

De provincie Noord-Holland krijgt een college van Gedeputeerde Staten dat bestaat uit VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De collegeonderhandelingen zijn vanmorgen afgerond. De grote winnaar van de provinciale verkiezingen in Noord-Holland, de PvdA, is buiten het college gehouden. De partij heeft 24 van de 83 beschikbare zetels en is daarmee de grootste partij van de provincie. Het vorige college bestond uit PvdA, VVD en CDA. Na de verkiezingen meldde de Partij van de Arbeid dat voortzetting van die coalitie voor deze partij geen uitgemaakte zaak was. Hierop besloten VVD, CDA, GroenLinks en D66 samenwerking te verkennen. Dit gebeurde onder leiding van de H. Meijden (VVD). De nieuwe coalitie heeft in GS een meerderheid van vijftig zetels.