Pas verschenen

Robert Dessaix: Korfoe (Corfu). Vert. Sjaak Commandeur, Meulenhoff, 328 blz. €22,95

Roman van de Australische schrijver Robert Dessaix (1944) waarin de hoofdpersoon een huis in Griekenland betrekt om daar na te denken over zijn persoonlijk leven. Dessaix is de auteur van Schande en Brieven uit de Nacht waarover Toef Jaeger schreef: `Het grote voordeel van Dessaix' relativisme is dat het verhaal nergens overdramatisch of sentimenteel wordt. Het nadeel hangt er direct mee samen: het intellectualisme is op den duur wat veel van het goede.' (Boeken, 14.04.00).