Nigeria: overleg einde gijzeling

De eigenaren van vier booreilanden bij de Nigeriaanse kust gaan vandaag praten met de vakbondsleiders in een poging om een grote groep gegijzelden – 97 buitenlanders en 170 Nigerianen – te evacueren. Nigeriaanse marineschepen en helicopters zijn aanwezig in de Golf van Guinee. Een piloot van een van de particuliere helicopters vertelde dat hij en het andere luchtvaartpersoneel klaar moeten zijn voor een mogelijk evacuatie vanuit de lucht. De gegijzelden worden al twaalf dagen vastgehouden door honderd Nigeriaanse arbeiders die dreigen de installaties op te blazen.