`Medische fouten sneller voor rechter'

Medische fouten moeten vaker voor de tuchtrechter worden gebracht. Ook moeten klachten sneller worden afgehandeld dan de drie jaar die dit nu vaak vergt.

Dat stelt de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunde (KNMG), de organisatie van artsen, in een evaluatie van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).

De wet, die vijf jaar geleden is ingesteld, moet burgers beschermen tegen onveilige en benedenmaatse zorg. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid werd de uitvoering ervan vorig jaar getoetst door een groep hoogleraren en deskundigen van universiteiten in Amsterdam en Utrecht. Zij concludeerden dat de wet nog ernstig tekortschiet. Van een actief vervolgingsbeleid is nog nauwelijks sprake.

De KNMG sloot zich gisteren bij deze kritiek aan. Volgens de organisatie van artsen kunnen uitspraken van tuchtrechters ertoe bijdragen dat duidelijker wordt aan welke kwaliteitseisen artsen zich moeten houden.

,,Dit is in het belang van de kwaliteit van de zorg en dus in het belang van de patiënt'', aldus de KNMG.

Slechts een beperkt deel van de klachten van patiënten wordt door de tuchtrechter gegrond verklaard. Volgens de KNMG moeten patiënten beter worden voorgelicht of het zinvol is om hun klacht voor de tuchtrechter te brengen. Dit voorkomt teleurstellingen, aldus de organisatie.

Bovendien pleit de KNMG voor een uitbreiding van medici in de tuchtcolleges. In 1997 is het aantal juristen in deze colleges uitgebreid ten koste van de medische kennis. Uit de evaluatie van de wet BIG bleek dat politie en justitie medische kennis ontberen. Dat beperkt een actieve handhaving van de regels, aldus de onderzoekers.

Medische klachten maken veel emoties los bij zowel patiënten als de aangeklaagde artsen, meent de KNMG. Daarom is het volgens de artsenorganisatie zaak om de behandeling van de klacht, die nu in veel gevallen drie jaar vergt, te bekorten.