Heinrich Harrer

In het interview van Kester Freriks met bergbeklimmer Heinrich Harrer (Cultureel Supplement, 25 april) is sprake van het `onvertaalbaar' geachte woord `aufgeschlachtet'. Dit woord bestaat echter niet in het Duits. Wel bestaat het woord `ausgeschlachtet': ausschlachten = etwas für seine Zwecke ausnutzen (iets uitbuiten).