GS Gelderland

De illustratie bij het artikel Nog geen politiek in de provincie (28 april, pagina 3) geeft aan dat het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland twee leden namens de VVD telt. Deze partij heeft een lid in het college.