Donner ziet geen kwalijke gevolgen `wrongful life'-zaak

De geruchtmakende rechtszaak rond het zwaargehandicapte meisje Kelly, dat smartengeld krijgt voor het feit dat ze is geboren, heeft niet tot gevolg dat er nu een `rechtsplicht' bestaat om het leven van dergelijke kinderen te voorkomen. Ook zet deze zaak vrouwen niet extra onder druk om abortus te laten plegen als ze weten dat hun kind gehandicapt ter wereld zal komen.

Dat schrijft minister Donner van Justitie in antwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Smits en Verbeet (PvdA). Hij antwoordt mede namens staatssecretaris Ross van Dorp van Volksgezondheid.

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde op 26 maart dat de negenjarige Kelly recht heeft op smartengeld wegens `wrongful life', een voor Nederland nieuw fenomeen. De rechtszaak, tegen het Leids Universitair Medisch Centrum, was aangespannen door de ouders. Kelly is zwakzinnig en zwaar lichamelijk gehandicapt ter wereld gekomen door een erfelijke afwijking. De verloskundige die haar moeder destijds behandelde, bood de ouders niet aan de vrucht te onderzoeken opdat de moeder kon beslissen of zij abortus wilde laten plegen. Om deze reden krijgen de ouders een vergoeding voor haar opvoeding en verzorging. De moeder krijgt daarnaast smartengeld omdat ze niet in de gelegenheid is gesteld te besluiten tot abortus.

De PvdA-Kamerleden vroegen of uit de uitspraak van de rechter kan worden afgeleid dat er nu een rechtsplicht kan worden verondersteld om het leven van een kind of toekomstig kind te voorkomen. Nee, antwoordt Donner op deze vraag. ,,Wel kan eruit worden afgeleid dat hulpverleners zeer zorgvuldig om moeten gaan met informatie van de ouders over mogelijke afwijkingen en met een verzoek van de ouders om onderzoek.''

Smits en Verbeet wilden verder weten wat uitspraak kan betekenen voor de discussie over prenatale diagnostiek en abortus. Minister Donner antwoordt dat er ,,geen reden [is] om aan te nemen dat zwangere vrouwen nu andere keuzes zullen maken dan tot nu toe na een positieve uitslag het geval is''.