Bush: bestrijden terreur gaat door na val Saddam

De nederlaag van Saddam Hussein is een overwinning in de voortgaande oorlog tegen het terrorisme die begon op 11 september 2001. Maar `de vijanden van de vrijheid' zitten niet stil. Amerika is bereid iedere vorm van terreur of steun aan terrorisme aan te pakken. Die oorlog gaat door.

Dat was de boodschap die president Bush gisteren bracht aan het Amerikaanse volk en de wereld. Hij was voor die gelegenheid naar het vliegdekschip Abraham Lincoln gevlogen, dat op volle zee onderweg was naar de thuisbasis in San Diego, Californië. De president arriveerde in een compleet vliegeniersuniform, als co-piloot van een marinestraaljager die op het dek landde en in seconden werd afgeremd door een remlus.

Bush zei in zijn toespraak dat de grote militaire operaties in Irak voorbij waren, maar liet na de oorlog ten einde te verklaren. Dat heeft volgens het Witte Huis te maken met het internationaal oorlogsrecht dat Amerika dan een aantal verplichtingen zou opleggen, zoals vrijlating van krijgsgevangenen. Washington wil sommigen nog verder ondervragen en blijft jagen op Saddam Hussein en zijn getrouwen.

De president sprak in de open lucht voor een gehoor van enthousiaste militairen, die 24 keer voor hem applaudisseerden – de eerste keer voordat hij een woord had gesproken. De president leek daardoor geroerd. Hij schreef het succes van de operaties in Irak toe aan de inzet en moed van de mannen en vrouwen in uniform tegenover hem.

Het regime van Saddam Hussein kan geen massavernietigingswapens meer aan terroristen overdragen, stelde president Bush. Hij noemde deze wapens drie keer, maar had geen verklaring voor het feit dat ze tot nu toe niet zijn gevonden in Irak. De speurtocht gaat verder.

Bush stond uitvoeriger stil bij de wederopbouw van Irak. Die zou moeilijk zijn en lang duren, temeer daar verschillende gebieden in het land nog niet veilig zijn. Met het omver halen van het regime van Saddam was een bondgenoot van Al-Qaeda en een financieel ondersteuner van terrorisme verwijderd, aldus de president.

Zonder nieuwe klassieke oorlogen aan te kondigen zei president Bush – negentien maanden nadat de helft van de Al-Qaeda-top werd gedood of gevangen genomen – dat de Verenigde Staten ,,de Al-Qaeda-moodernaars'' achterna zitten ,,van Pakistan tot de Filippijnen tot de Hoorn van Afrika''.

De eerste reacties in de Verenigde Staten varieerden van bewondering tot steun aan de opperbevelhebber. Sommige media constateerden dat het Witte Huis een serie perfecte beelden van George W. Bush als oorlogspresident heeft geproduceerd, die in de verkiezingscampagne van volgend jaar nog vele malen zullen worden ingezet. [Vervolg BUSH: pagina 5]

BUSH

Zorgvuldige in scène gezette toespraak

[Vervolg van pagina 1] Door de strekking van de spectaculaire in scène gezette toespraak al bijna 48 uur van te voren te laten uitlekken slaagden de presidentiële voorlichters er in de nationale nieuwsvoorziening drie etmalen te domineren.

Voor Bill Kristol, grondlegger van het Project for the New American Century, de kleine maar invloedrijke denktank die Amerika's nieuwe strategie van preventieve oorlogvoering in belangrijke mate heeft gepropageerd, zei na afloop van de toespraak dat de Amerikaanse defensiebegroting aanzienlijk omhoog zou moeten als de Verenigde Staten de langdurige oorlog willen voeren die de president aankondigde.

De president hield zijn overwinningstoespraak op zee terwijl minister van Defensie Donald Rumsfeld de troepen in Irak en Afghanistan bezocht en minister van Buitenlandse Zaken Powell Spanje en Albanië bezocht, twee landen die de oorlog in Irak steunden. Powell zou ook naar Syrië en Libanon gaan. President Bush maakte geen melding van de diplomatieke voor- en nageschiedenis van de oorlog, noch noemde hij de nieuwe bladzijde die is omgeslagen in het streven naar vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Minister Rumsfeld verklaarde gisteren vanuit Afghanistan het einde van de ,,oorlogsactiviteit'' aldaar. Hij deed dat met de Afghaanse president Hamid Karzai aan zijn zijde en ruim voordat Bush op het Amerikaanse vliegdekschip landde. Evenals in Irak zou nu ook in Afghanistan sprake zijn van ,,een periode van reconstructie''.

Er verblijven nog altijd negenduizend Amerikaanse militairen in het land. Die treden geregeld op, samen met Afghaanse troepen. De laatste keer dat dat gebeurde was op 20 maart in het zuiden en zuidoosten van het land. Daar heeft nog geregeld gewapend verzet plaats. Bij die actie werden meer dan duizend Amerikaanse militairen ingezet.

President Karzai erkende gisteren dat sinds de val van de Talibaan veel is bereikt. Maar hij noemde het bestuur in eigen land nog ,,zwak''. ,,Kunnen we het hele land een sterk bestuur bieden? Nee. Waarom? Met name omdat ons de mankracht ontbreekt'', zei Karzai. ,,Er moet nog heel veel meer gebeuren.''