Weer twijfel oorzaak SARS

Canadese artsen die onderzoek doen naar SARS hebben twijfels over de oorzaak van het virus. Tot dusver werd aangenomen dat een vorm van het coronavirus de boosdoener is. Maar omdat het virus slechts in de helft van de door hen onderzochte SARS patiënten is aangetroffen, hebben zij het vermoeden dat sprake is van een geheel andere bron.

De Canadese artsen maakten hun conclusies bekend op een speciaal in Toronto belegde conferentie over SARS. Wereldwijd zijn er tot dusver 376 mensen aan SARS overleden. Bij meer dan 5.400 mensen is SARS geconstateerd.

In China, waar het aantal slachtoffers sinds vorige week explosief is gestegen – nadat Peking had erkend het aantal slachtoffers bewust laag te hebben gehouden – zijn gisteren opnieuw elf mensen aan SARS bezweken.

Twee weken geleden nog leek de oorzaak van het virus zo goed als zeker. Onderzoekers in Hongkong én de Verenigde Staten waren in staat geweest een nieuwe vorm van het coronavirus bij patiënten te isoleren. Maar nu Canadese artsen het virus in slechts veertig procent van de door hen onderzochte patiënten hebben aangetroffen staat die theorie weer op losse schroeven.

Het achterhalen van de oorzaken van de ziekte is van groot belang om te kunnen vaststellen welke medicijnen effectief kunnen worden toegepast om het virus te bestrijden.