Pingemak

Volgens het veelgehoorde principe `de vervuiler betaalt' zou het beter zijn als de kosten van de pin-transactie niet aan de winkelier worden doorberekend, maar aan de pinner zelf. Momenteel wordt door de pinkosten de verkoopprijs van de winkelier verhoogd zodat iedereen aan de kosten van de pinners meebetaalt. Beter ware het dat de pinner zelf deze kosten betaalt zodat hij zelf ziet wat dit kost en vervolgens zelf de afweging kan maken of deze meerkosten voor hem opwegen tegen het voordeel van het pingemak.

    • H.M.L. Weijden