Mini-ondernemingen

Arjo Klamer slaat de spijker op zijn kop: een cursus ondernemerschap is een contradictio in terminis (NRC Handelsblad, 16 april). Kennis is het product van een analytisch proces: de geleerde overziet het geheel nog niet, maar stukje bij beetje brengen de brokstukken kennis hem verder.

Een echte ondernemer werkt synthetisch; hij heeft het geheel in zijn hoofd en organiseert en activeert de benodigde stukjes kennis. Dat proces is zwaar en risicovol: echt ondernemen is oorlog! Deze eigenschappen zijn zelden bij een en dezelfde persoon aanwezig. De ondernemende hoogleraar of de hooggeleerde ondernemer? Klinkt aardig, maar geslaagde voorbeelden zijn hoogst zeldzaam.

Zijn cursussen ondernemerschap dan onnodig? Nee, integendeel: het moet juist uitgebreid worden naar voortgezet en primair onderwijs. Met vallen en opstaan je dromen realiseren binnen de weerbarstige maatschappelijk context moet zo vroeg mogelijk worden ervaren.

Daarnaast werken cursussen drempelverlagend en inspirerend voor een groep die geen ondernemer in de naaste familie kent, maar die het wel in zich heeft. De echte ondernemers krijgen wat nuttige gereedschappen en ervaringen aangereikt.

Dus: doorgaan met het organiseren van deze cursussen. Echt ondernemerschap moet veel prominenter op de publieke agenda. Anders zitten we aan het eind van deze eeuw nog steeds met Akzo, Philips etc. Mooie bedrijven, maar we hebben wat nieuws nodig.

    • Dr. Richard Tanke