Kiezersbedrog D66

Vanaf deze plek wil ik D66 tot de orde te roepen. Dat mag ik doen. Ik ben tweedejaars student aan de UvA en heb afgelopen voorjaar op deze fragiele partij gestemd, zoals veel van mijn vrienden. D66 staat in studentenkringen bekend als `de onderwijspartij'. Dit heeft alles te maken met het feit dat deze partij zich in januari profileerde als voorstander van een investering van tweeënhalf miljard in onderwijs. Een dapper speerpunt in eventuele onderhandelingen, en een onhaalbaar bedrag.

Niettemin kookte deze week mijn bloed toen ik die gladde praatjesmaker Dittrich nog slechts hoorde beloven dat er `echt, echt, honderden en honderden miljoenen zullen worden uitgetrokken voor onderwijs'. Hij pleegt (met zijn achterban) kiezersbedrog.

D66 denkt duidelijk twee vliegen in een klap te slaan door zich én in een coalitie te wurmen én versleten stokpaardjes als referenda, een gekozen burgemeester en een nieuw kiesstelsel een kans te geven. Ook zal de inspraak in investeringen gaan naar onderzoek `naar mogelijkheden tot een gekozen minister-president'. Lekker belangrijk!

Een onderhandelingspositie als die waarin D66 nu verkeert is er om beloften aan de kiezer zoveel mogelijk waar te maken, niet om zoveel mogelijk te minimaliseren.