Islam

In het artikel `Niet bang voor islam' (NRC Handelsblad, 28 april) zegt Abu Jahjah dat ,,als langs democratische weg wordt besloten in het parlement om bier te verbieden, dan moet men dat accepteren''. Uit deze uitspraak blijkt dat Abu Jahjah een nogal beperkte visie op democratie heeft. Zou de AEL-voorman deze opvatting eveneens onderschrijven als het ging om een meerderheid die tegen de bouw van moskeeën is? In een liberaal-democratische samenleving en democratie zoals de Nederlandse kan een meerderheid niet alles aan een minderheid voorschrijven.

De overheid heeft naar mijn mening niets te maken met bierconsumptie, zolang dit niet leidt tot schade of overlast voor anderen. Eveneens kan dezelfde overheid ook niet de geloofsleer van islam of christendom voorschrijven, zolang die geloofsleer niet leidt tot schade en overlast voor anderen. Dat is het leidend principe van het liberalisme. `De mens is vrij om te doen wat hij wil totdat de vrijheid van anderen daaronder gaat lijden.' Abu Jahjah zou dus zijn culturele en/of religieuze denkbeelden aan anderen willen opleggen, als er maar een meerderheid voor is. Laten wij onze liberaal-democratische samenleving met democratische middelen beschermen tegen dit soort denkbeelden. Eén SGP in het parlement is meer dan genoeg.