Foto Koninginnedag

Sinds lange tijd aanschouwen wij de beeltenis van de koningin op 30 april op voorpagina's van de Nederlandse dagbladen. Het is Koninginnedag en wat siert de voorpagina: de foto van de echtgenote van prins Willem-Alexander. De monarchie van Nederland wordt hiermee geweld aangedaan. Niet de belangrijkste persoon van deze dag staat in het zonlicht, maar iemand die het allemaal nog moet verdienen. Enige overweging van de redactie in de keuze van de voorpagina is zeer op zijn plaats gezien de naam en de bedoeling van deze dag. Deze bedoeling is om de Koninginnedag prominent naar voren te brengen. Een andere keuze in deze van de redactie is niet op zijn plaats.