EU: Polen wordt mogelijk niet direct volwaardig lid

Polen dreigt het volledig lidmaatschap van de Europese Unie op 1 mei 2004 mis te lopen, zo waarschuuwt Brussel. De EU zal op een aantal punten een voorbehoud maken als Polen zijn voorbereidingen niet rond heeft. De Europese Commissie maakt in november de laatste balans op voor de feitelijke toetreding volgend voorjaar.

EU-topambtenaar Eneko Landaburu waarschuwt Polen dat het land er nog lang niet is. Op het gebied van het vrije verkeer van diensten, landbouw, audio-visueel beleid en douane moet nog veel gebeuren, zowel aan wetgeving als bij de invoering van de standaarden en normen van de Europese Unie. Polen moet volgens Landaburu haast maken om te voorkomen dat de Commissie straks beperkende maatregelen afkondigt.

Afgelopen najaar kwamen de landen van de Europese Unie – op instigatie van Nederland – overeen om veiligheidsclausules achter de hand te houden in geval een kandidaat-land op bepaalde onderdelen niet voldoende voorbereid zou zijn op de interne markt. De maatregel is bedoeld om de bestaande interne markt te beschermen. Mocht Polen op een aantal punten van deelname aan de interne markt worden uitgesloten dan zal dat belangrijke consequenties hebben voor de Poolse economie, zo waarschuwde Landaburu dinsdag in Warschau.

Het logge bestuursapparaat heeft de grootste moeite om over te schakelen naar de eisen van Brussel. Eerder deze week maakte de Poolse rekenkamer bekend dat Polen slechts 0,15 procent heeft weten te incasseren van de 575 miljoen euro die Brussel tussen 2000 en 2002 had uitgetrokken om het milieu in Polen te saneren. Het gaat om co-financiering, wat betekent dat het geld alleen vrijkomt als Polen de juiste projecten weet aan te dragen en zelf een deel van de kosten vooor zijn rekening neemt.

De Poolse regering heeft berekend dat de sanering van het Poolse milieu in totaal meer dan dertig miljard euro gaat kosten. Daarvoor heeft de toekomstige lidstaat van de Europese Unie tot uiterlijk 2015 de tijd gekregen.