Een droom realiseren in drie fases

Het stappenplan ziet er globaal als volgt uit.

Fase 1 (tot mei 2003): De Palestijnen beëindigen het tegen Israël gerichte geweld onmiddellijk en onvoorwaardelijk.

De Palestijnen bereiden ingrijpende politieke hervormingen voor, die onder andere moeten leiden tot een grondwet en vrije, eerlijke en open verkiezingen.

Israël neemt alle noodzakelijke maatregelen om te helpen het leven van de Palestijnen te normaliseren.

Israël trekt zich terug van de gebieden die sinds 28 september 2000 werden bezet, en bevriest zijn nederzettingenpolitiek.

Fase 2 Overgangsfase (juni 2003 - december 2003): Verdere inspanningen voor de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat met voorlopige grenzen.

De vooruitgang in fase 2 zal worden beoordeeld door het Kwartet (de VN, EU, VS en Rusland).

Er komt een Internationale Conferentie over economisch herstel in de Palestijnse gebieden en over de vestiging van de onafhankelijke Palestijnse staat, onmiddellijk nadat Palestijnse verkiezingen met succes zijn afgerond.

Arabische staten herstellen hun betrekkingen (zoals de vestiging van handelskantoren) met Israël zoals die bestonden voor de intifadah.

Fase 3: Permanente regeling en beëindiging van het Israëlisch-Palestijnse conflict (2004 - 2005):De doelstellingen zijn nu gericht op de consolidatie van hervormingen en stabilisatie van de Palestijnse instituties, een effectief Palestijns veiligheidsbeleid en op Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen over een eindakkoord in 2005.Begin 2004 zal een tweede Internationale Conferentie worden belegd.

In deze eindfase van het vredesproces moeten Israël en de Palestijnen een akkoord bereiken over netelige kwesties als de definitieve vaststelling van hun grenzen, de status van Jeruzalem, de lot van de Palestijnse vluchtelingen en de joodse nederzettingen.

Tijdens de tweede Internationale Conferentie moet ook de steun worden uitgesproken voor een alomvattend akkoord in het Midden-Oosten tussen Israël en Libanon en tussen Israël en Syrië. Die overeenkomst moet ,,zo snel mogelijk'' worden bereikt.

Partijen bereiken een definitieve en alomvattende overeenkomst die het Israëlisch-Palestijns conflict in 2005 beëindigt, en die tot stand komt na onderhandelingen op basis van de VN-resoluties 242, 338 en 1397. Die behelzen een einde aan de bezetting die begon in 1967, een ,,eerlijke, rechtvaardige en realistische'' oplossing voor het probleem van de Palestijnse vluchtelingen, en een akkoord over de status van Jeruzalem, waarbij rekening wordt gehouden met de politieke en religieuze belangen van beide partijen. Met de eindovereenkomst wordt ,,het droombeeld'' van twee staten vervuld: ,,Israël en een soeverein, democratisch en levensvatbaar Palestina die naast elkaar bestaan in vrede en veiligheid''.

WWW.NRC.NL: volledige tekst