D66-leider wil geen referendum

Fractievoorzitter Dittrich van D66 staat niet positief tegenover een referendum binnen zijn partij over deelname aan een kabinet met CDA en VVD. Kritische partijleden uit Groningen verzamelen momenteel handtekeningen om zo'n referendum te laten plaatshebben.

Dittrich wees vanmorgen op het aangekondigde partijcongres, dat georganiseerd zal worden voordat de fractie haar handtekening zet onder een regeerakkoord. ,,Op het congres kan ik de leden uitleg geven en in discussie gaan om mij te verantwoorden. Een referendum is alleen ja of nee'', aldus Dittrich vanmorgen op weg naar de informateurs voor een gesprek met CDA en VVD.

Naar verwachting ronden de drie partijen vandaag hun verkennende gesprekken af die voorafgaan aan de onderhandelingen over een regeerakkoord. De informateurs, Hoekstra en Korthals Altes, zouden vanmorgen een voorstel doen voor de procedure in het vervolg van de formatie.

VVD-leider Zalm zei vanmorgen niet te verwachten dat de leden van D66 kabinetsdeelname alsnog afwijzen als de D66-fractie een regeerakkoord sluit. Volgens hem zou dat ,,een beetje zelfmoord van D66'' zijn en ,,dat zullen ze vast niet willen.''

D66-partijvoorzitter Pechtold verklaarde begin deze week het partijcongres over regeringsdeelname te willen organiseren ,,na het regeerakkoord en vóór de poppetjes''. Volgens de partijregels moet een referendum worden georganiseerd als drie procent van de ongeveer 13.000 leden daarom verzoeken. De Groningse leden hebben inmddels zo'n honderd handtekeningen verzameld. Het D66-bestuur in Zeeland wil ook een partijreferendum, eventueel nog na het partijcongres. Zo zouden zo veel mogelijk partijleden zich moeten uitspreken. Ook het congres staat voor alle partijleden open, maar in Groningen en Zeeland verwacht men dat juist veel teleurgestelde en ver weg wonende partijleden wegblijven.