Brussel verandert toezicht op fusies

Eurocommissaris Mario Monti (Mededinging) wil het concurrentietoezicht verbeteren door opsplitsing van zijn directoraat-generaal in afdelingen voor specifieke bedrijfssectoren. Hierdoor zullen volgens Monti kwaliteit en efficiency verbeteren. Hij gaf gisteren opnieuw aan dat ,,lessen'' zijn geleerd van recente uitspraken van de Europese rechter, die enkele besluiten van Brussel om fusies te verbieden terugdraaide. Volgens de Europese rechter hadden Monti's ambtenaren fouten gemaakt bij de economische analyse van fusiedossiers en hun beslissingen niet goed onderbouwd.

Al twee jaar geleden was hervorming van de Europese fusieregels aangekondigd, maar Monti heeft de praktische invulling mede naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraken op enkele punten aangepast. In december presenteerde Monti een nieuwe ontwerp-fusieverordening, waarover EU-ministers en Europarlement zich nog moeten uitspreken. Zo krijgen bedrijven betere mogelijkheden hun fusiedossier te verdedigen. Ook komen er bij het directoraat-generaal expert-panels (`advocaat van de duivel'), die dossiers nog eens tegen het licht houden.

De nieuwe fusieregelgeving en de reorganisatie van het 600 medewerkers tellende directoraat-generaal moeten gereed zijn op 1 mei 2004, wanneer de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten wordt uitgebreid. Volgens de Commissie neemt de werklast voor de EU-uitbreiding met 30 tot 40 procent toe.