Boselie

In het verslag 'Ernstige twijfel' over rijopleiding CBR (29 april, pagina 20) staat dat de Landelijke Belangenvereniging van Verkeersopleidingsinstituten LBVI werd vertegenwoordigd door advocaat D. Boselier. Zijn naam is Boselie.