Bedrijven VS op de bres voor Frankrijk

Elf Franse ondernemers, onder wie betrekkelijk veel vertegenwoordigers van Amerikaanse bedrijven in Frankrijk, spreken in een open brief hun ongerustheid uit over de verstoorde Frans-Amerikaanse relatie en de weerslag die dat heeft op de economische betrekkingen tussen beide landen.

De brief is vandaag gepubliceerd in de Franse zakenkrant Les Echos.

Tot de ondertekenaars behoort de Franse top van vestigingen van Amerikanse ondernemingen in Frankrijk als Microsoft, IBM, McDonald's en Citigroup.

De elf `patrons' zijn verontrust over de stroom aan kritiek en ongunstige reacties over en weer. Met name dreigementen van Amerikaanse Congresleden vallen niet in goede aarde. Zij dreigen een contract ter waarde van één miljard euro tussen de Amerikaanse marine en een Franse multinational te annuleren en Amerikaanse ondernemingen te verhinderen naar de (jaarlijkse) luchtvaartshow in Parijs te gaan.

Dat is niet goed, schrijven de elf, en het is heel slecht voor beide landen als de stroom van kritiek en ongunstige reacties aanhoudt.

Want Frankrijk is de vierde buitenlandse investeerder in de Verenigde Staten en omgekeerd zijn de VS altijd al de belangrijkste buitenlandse investeerder in Frankrijk. De economieën van beide landen zijn zo verweven geraakt – er zijn in totaal drie miljoen Amerikanen en Fransen van elkaar afhankelijk – dat elkaar boycotten onmiddellijk nare gevolgen voor beide landen zal hebben, zo menen de ondertekenaars.

Zij doen een oproep aan de media en politiek zich van deze onderlinge afhankelijkheid bewust te zijn. ,,U kunt niet een Fransman aanvallen zonder een Amerikaan te blesseren en omgekeerd.''

Opvallend aan de brief is niet alleen dat er betrekkelijk veel Amerikaanse bedrijven met vestigingen in Frankijk ondertekend hebben (,,Wij zijn allemaal tegelijk Fransen en Amerikanen''), of dat de Franse bedrijven die wel tekenden, zoals catering- en cruisebedrijf Sodexho of het elektrotechnische bedrijf Schneider, met de Amerikanen goede zaken doen – opvallend is vooral dat in de open brief de grote namen uit het Franse bedrijfsleven ontbreken. Hij is niet ondertekend door de Renaults, de Axa's, de BNP's, de Danone's of de Elf Aquitaine's van Frankrijk.