Ambtenaren 2

In het artikel `Laat ambtenaren leiding nemen' trachten schrijvers de Groot en Meiresonne met argumenten de rol van de ambtenaar in het landsbestuur boven het maaiveld uit te tillen.

Leiderschap vraagt meer dan, ik citeer: ,,een weten wat nu nodig is en met een gevoel wat de gevolgen zijn''. Het pleidooi ,,om meer voortouw te nemen als ze het durven'' geeft tevens de ontoereikendheid aan als dat zou plaatsvinden.

Leiding nemen vraagt visionair en innovatief optreden en zeker als men Einstein anders citeert dan de bedoeling is. Immers ,,problemen los je niet op binnen het kader waarin ze ontstaan zijn'', maar ,,problemen kan je niet oplossen met dezelfde manier van denken die er aan ten grondslag lag''.

Het is juist die andere manier van denken gekoppeld aan krachtige en effectieve creativiteit die in algemene zin niet tot de kernkwaliteiten van ambtenaren behoren.