Ambtenaren 1

Laat de ambtenaren de leiding nemen, zo is de aanhef van het betoog van Han de Groot en Andre Meiresonne op de opiniepagina van 26 april. Het lijkt een zinvol pleidooi om wat beweging in de stagenerende bestuurlijke situatie te brengen, maar het ontkent de werkelijkheid van alledag.

De politieke en ambtelijke structuur in Nederland is dat de ambtenarij voorstellen doet en ze na goedkeuring implementeert. Veel verder gaan haar initiatieven niet. Waar dit toe lijdt is het genoemde plan de politie af te rekenen op het aantal bonnen, het verhogen van diverse belastingen zoals het kwartje van Kok en van de BTW. De lijst is onuitputtelijk. Iedere Nederlander kent de voorbeelden. Het zou te veel eer zijn al deze initiatieven aan de politieke volksvertegenwoordigers toe te schrijven. Dit is het verzamelde inzicht van de ambtenarij. Maar problemen los je niet op binnen het ambtelijke kader waarin ze ontstaan zijn. Cultuuromslagen zijn broodnodig zoveel is juist, maar te bewijfelen valt of de ambtenarij in staat is zichzelf op te schonen.