Advies kabelaars

Wie bepaalt welke tv- en radiozenders er op de kabel worden doorgegeven? Dat is de kabelmaatschappij. Die verschilt per regio. De mediawet verplicht kabelaars zich bij de samenstelling van het pakket te laten adviseren door programmaraden. Deze worden door gemeenteraden benoemd en moeten de plaatselijke bevolking representeren. Er zijn 56 programmaraden in Nederland, elk ongeveer 7 tot 15 man sterk. Ze adviseren over het pakket per 1 januari van een nieuw jaar.

Het advies is nodig, omdat de ruimte op de kabel schaars is, en de belangen van de consument vertegenwoordigd moeten worden bij kabelaars die een winstoogmerk hebben, zo zegt de wet. De programmaraden die het grootste gebied vertegenwoordigen zijn die van Essent in Limburg, en die van Multikabel in het gebied van Hoofddorp tot en met Den Helder, aldus een woordvoerder van de Stichting Landelijk Steunpunt Programmaraden.

Een kabelaar mag niet zomaar afwijken van het advies van een programmaraad. Voor het basispakket mag een kabelaar dat slechts doen met zwaarwegende argumenten, bijvoorbeeld als een zender te veel geld vraagt voor doorgifte; adviezen van de raad over het aanvullende standaardpakket mag de kabelaar naast zich neerleggen. ,,Eigenlijk heeft een programmaraad maar heel weinig te zeggen omdat het om maar zo weinig zenders gaat'', zegt de Stichting.