Van Lede

In het artikel De gouden splijtzwam (26 april, pagina 13) staat dat Akzo Nobel vooruitlopend op de pensionering van bestuursvoorzitter C. van Lede een extra pensioenstorting van 844.200 euro heeft gedaan. Dit bedrag is zijn salaris plus pensioenpremie tot aan zijn vertrek per 1 mei.