Hobbypluimvee

In het artikel `Ruimen is onzin, maar wie wil dat weten' (NRC Handelsblad, 16 april) staat een onjuistheid. De auteur Marc van der Sterren schrijft dat geen enkele instantie kritiek heeft op het massaal elimineren van de Nederlandse pluimveestapel en het doden van onschuldige hobbykippen.

Het is wellicht door de oorlog in Irak aan zijn aandacht ontsnapt, maar de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) heeft de afgelopen weken wel degelijk op alle mogelijke manieren de klopjacht op de hobbykip aan de kaak gesteld. Bij minister Veerman, bij de vaste Kamercommissie voor LNV en bij de rechter heeft de NBvH keer op keer aan de hand van goed gefundeerde argumenten gepleit voor vaccinatie en het in leven laten van het gezonde hobbypluimvee. Tot nu toe zonder resultaat. Het machtsblok van overheid, bedrijfsleven, wetenschap en politiek is vooralsnog een onneembare vesting.

Er wordt een veterinaire doctrine gehanteerd waarover geen discussie mogelijk is. Ondertussen verliest opnieuw een grote groep Nederlanders alleen al in de Betuwe gaat het om circa 3000 hobbydierhouders zijn vertrouwen in de democratie. Ruimen maakt meer kapot dan je lief is.