Martelen taboe

In Servië mag de politie niet meer martelen of mishandelen en mag ze geen mensenrechten meer schenden, ze mag geen commerciële activiteiten ontplooien als die het imago van de politie beschadigen – in de vrije tijd lijfwacht spelen bijvoorbeeld – en ze mag in het vervolg ook geen geschenken meer aannemen. Ze moet voortaan uitgaan van de onschuld van verdachten tot schuld bewezen is. Dat staat in een nieuw dienstvoorschrift. De instructies zijn opgesteld op basis van richtlijnen van de Raad van Europa, waarvan de unie Servië en Montenegro onlangs lid is geworden.