Ex-spionnenchef Irak in handen VS

De VS hebben gisteren opnieuw een Iraakse leider in handen gekregen. Het gaat om de voormalig chef van de geheime dienst, Farouk Hijazi, die in 1993 een complot beraamde om de eerste president Bush te vermoorden. Dat mislukte.

Hijazi werd aangehouden nabij de grens met Syrië. Volgens bronnen binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie verbleef de voormalig chef van de geheime dienst, en oud-ambassadeur in Turkije en Tunesië, de afgelopen weken in het Iraakse buurland.

De arrestatie van Hijazi is van belang voor de Amerikanen, zo zei minister van Defensie Rumsfeld gisteren in Washington. ,,Hij is belangrijk. We denken dat hij interessant kan zijn'', aldus Rumsfeld, die verder geen mededelingen wilde doen over Hijazi. Anonieme functionarissen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat hij in 1998 de terroristenleider Osama bin Laden heeft ontmoet. Bin Laden wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen van 11 september 2001 op New York en Washington. De Amerikaanse president Bush heeft meerdere malen aangegeven dat de campagne tegen Irak en tegen Bin Ladens Al-Qaedanetwerk onderdeel zijn van dezelfde strijd, alhoewel er tot dusver geen verbanden zijn aangetoond tussen het regime van Saddam Hussein en de terroristische organisatie.

De VS hebben inmiddels twaalf van de 55, op een kaartenspel voorkomende, Iraakse leiders in handen. Eergisteren gaf vice-premier Tariq Aziz, zich over. Hijazi behoorde overigens niet tot deze meest gezochte Irakezen.

Rumsfeld zei dat nog niet besloten is waar de 55 terecht moeten staan. Er zijn drie opties: een internationaal tribunaal, een rechtbank in Irak of in de VS. Dat laatste ,,heeft niet onze voorkeur'', aldus de minister. De regering-Bush heeft aangegeven dat de belangrijkste leden van de Iraakse regering zullen worden aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden.

De naar schatting 7.000 Iraakse krijgsgevangenen zullen in ieder geval niet naar de Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay op Cuba worden gebracht, zo gaf minister Rumsfeld eveneens aan. De VS houden daar ruim 650 vermeende Al-Qaeda- en Talibaangevangenen gevangen. Volgens Rumsfeld worden dagelijks enkele honderd Iraakse gevangenen vrijgelaten, vooral zij die geen informatie kunnen verschaffen over de locatie van massavernietigingswapens en Saddam Hussein.

In Najaf hebben shi'itische geestelijken de macht overgenomen. Maqtada al-Sadr, de 22-jarige zoon van een door Saddam Hussein vermoorde geestelijk leider, zou uitgeroepen zijn tot leider. Onderwijl zijn Amerikaanse troepen nog steeds buiten de stad gelegerd en voeren daar overleg met een andere machthebber, de gepensioneerde generaal Abu Hadr (Abdul Mun'im) die zichzelf tot burgemeester heeft benoemd. Groeiend verzet onder de shi'itische meerderheid in Irak lijkt de Amerikaanse inspanningen om een nieuw, democratisch leiderschap te vinden, in problemen te brengen.