Stroef gesprek van CDA en VVD met D66

De onderhandelaars van CDA en VVD zijn er gisteren niet in geslaagd een keuze te maken tussen D66 of de kleine christelijke partijen als derde partner voor een nieuw kabinet.

Woensdagavond verwachtte CDA-leider Balkenende nog dat dit gisteren zou gebeuren, maar met name de besprekingen met D66-fractievoorzitter Dittrich verliepen minder voorspoedig dan het zich aanvankelijk liet aanzien. Dittrich toonde zich na afloop van een gesprek met CDA-voorman Balkenende en VVD-leider Zalm niet tevreden over de ruimte die deze twee wilden bieden op voor D66 belangrijke punten.

Volgens Dittrich komen CDA en VVD zijn partij onvoldoende tegemoet als het gaat om onderwijs en democratische vernieuwing. ,,Die D66-punten moeten herkenbaar in het regeerakkoord staan'', aldus de D66-fractievoorzitter na afloop.

Balkenende en Zalm vonden na afloop evenwel dat zij Dittrich voldoende tegemoet waren gekomen. Dittrich vindt dat CDA en VVD onvoldoende extra geld voor onderwijs op tafel willen leggen. D66 wilde oorspronkelijk 2,5 miljard euro investeren in de kennisinfrastructuur. Balkenende en Zalm wezen de wens van D66 om te komen tot een correctief referendum af. Naar verluidt duurde het gesprek daarover zeker drie uur. Volgens een betrokkene werd Balkenende op den duur ,,iebel'' van de onverzettelijkheid van de Democraten. Balkenende wees er na afloop op dat CDA en VVD wel bereid zijn te praten over de gekozen burgemeester en een wijziging van het kiesstelsel (districtenstelsel). Ook Zalm vond tijdens een toelichting aan de pers dat D66 daarmee al tevreden moet zijn. ,,Voor een fractie met zes zetels is het een uitstekend resultaat als twee van de drie wensen worden vervuld'', aldus de liberale leider.

De onderhandelingen gisteren met ChristenUnie en SGP verliepen bevredigend, zo zeiden alle onderhandelaars na afloop. Over het sociaal-economisch kader bestaat bijvoorbeeld weinig verschil van mening.

De ChristenUnie wil voor een totaal van 16 miljard euro ombuigen. CDA en VVD zouden vanmiddag verder praten met de twee christelijke partijen. Maandag volgt weer een ronde met D66. De keuze voor een derde coalitiepartner wordt nu volgende week verwacht. In verband daarmee moeten alle leden van de fracties van CDA, VVD, D66, ChristenUnie en SGP in de buurt van Den Haag blijven, ondanks het voorjaarsreces dat gisteren begon.