`Medische richtlijnen vogelpest niet adequaat'

Het is volgens minister Veerman (Landbouw) twijfelachtig of de preventieve gezondheidsrichtlijnen van de ministeries van Volksgezondheid en Landbouw voor het slikken van antivirale middelen voor ruimers en andere betrokkenen bij de vogelpest adequaat genoeg zijn geweest. Dat geldt eveneens voor de uitvoering van deze richtlijnen en de medische zorg aan betrokkenen.

Naar aanleiding van de dood van een dierenarts in Rosmalen donderdag, die betrokken was bij het ruimen van een met vogelpest verdachte boerderij, schrijft Veerman vanmiddag in een brief aan de Tweede Kamer dat ,,er op dit moment nog veel onduidelijkheid is rond dit tragische overlijden''. De minister kondigde mede namens Volksgezondheid een onafhankelijk onderzoek aan naar de effecitiviteit van de richtlijn, die het afgelopen weekeinde verder is verscherpt. De Tweede Kamer zou vanmiddag tijdens overleg met minister Veerman (Landbouw) en staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) opheldering vragen over de gezondheidsadviezen die de overleden dierenarts Bosch had gekregen. Het Kamerlid Waalkens (PvdA) kondigde vanochtend aan dat hij de minister zou vragen ,,wat hebben de virologen hebben geadviseerd''. ,,Wat heeft het ministerie van Volksgezondheid ervan gemaakt en hoe heeft Landbouw de richtlijnen uitgevoerd?''

Deze vragen vormen de kern van het gezamenlijke onderzoek dat beide ministeries hebben aangekondigd. VVD'er Oplaat wil weten waarom minister Veerman in een brief aan de Tweede Kamer van 5 maart de gevaren voor de Volksgezondheid ,,verwaarloosbaar klein'' noemde. Veerman baseerde zich daarbij op adviezen van de Voedsel en Waren Autoriteit en adviesorganen van het ministerie van Volksgezondheid. Oplaat noemt deze bewering ,,merkwaardig, gezien het feit dat er bij een vogelgriepepidemie in Hongkong in 1996 ook menselijke slachtoffers waren''.

Ondertussen breidt de vogelpest zich ook in België steeds verder uit, tot buiten de provincie Limburg. In Westmalle, op ongeveer 15 kilometer van de Nederlandse grens in de provincie Antwerpen, is een kalkoenbedrijf hoogstwaarschijnlijk besmet. Het bedrijf met 20.000 dieren wordt geruimd. Afhankelijk van de uitslag van snelle tests worden andere bedrijven in de directe omgeving van de nieuwe besmettingshaard uit voorzorg ook geruimd. De Belgische minister van Volksgezondheid Tavernier adviseert alle hobbykiphouders die in een straal van een kilometer rond een besmet pluimveebedrijf wonen om een griepprik te halen en antivirale middelen te slikken.

Het virus dat is gevonden bij de vorige week overleden dierenarts is inderdaad van het type dat onder pluimvee in Nederland heerst. Dat is gisteren gebleken uit nader onderzoek door viroloog A. Osterhaus en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het virus was volgens Osterhaus ,,op grote schaal aanwezig'' in de longen van overledene, en is de meest waarschijnlijke doodsoorzaak. Het onderzoek naar de contacten die de man heeft gehad, heeft geen nieuwe besmettingen opgeleverd. Ook is gebleken dat het virus niet is veranderd.

Veerman schat dat de kosten voor de bestrijding en de schadeloosstelling van de vogelpest tot 211 miljoen euro zullen oplopen. De overheid neemt 132 miljoen euro voor zijn rekening, waarvan de helft door de Europese Unie wordt vergoed.