`Instroom WAO fors omlaag'

De instroom in de WAO zal de komende jaren met 40 tot 50 procent afnemen. Dat schrijft Arbo Unie, de grootste arbodienst, in haar jaarverslag 2002.

De tweede arbodienst van het land, ArboNed, kwam eind vorig jaar ook al naar buiten met een analyse waaruit bleek dat de instroom in de WAO (Wet arbeidsongeschiktheid) zal afnemen. Arbodiensten zijn verantwoordelijk voor het weer aan het werk krijgen van werknemers in het eerste ziektejaar.

Het langdurig ziekteverzuim onder de klanten van de Arbo Unie is in 2002 fors afgenomen. Het aantal werknemers dat langer dan 39 weken ziek was, daalde met met bijna 50 procent. Arbo Unie schrijft dit toe aan de groeiende aandacht bij bedrijven voor arbeid, welzijn en gezondheid op de werkplek. Deze aandacht is deels toegenomen door de `Wet verbetering poortwachter' die sinds april 2002 van kracht is. Preventie, verzuim en reïntegratie komen volgens Arbo Unie steeds meer ,,uit de zachte sfeer en worden onderdeel van het veel bredere beleidsconcept van gezondheidsmanagement'', aldus het jaarverslag.

Het uitvoeringsinstituut voor de WAO, het UWV, schreef onlangs een daling van de WAO ook al toe aan de Wet verbetering poortwachter. Deze wet regelt wat werkgevers en zieke werknemers moeten doen om een gang naar de WAO te voorkomen.

Arbo Unie pleit er voor de verplichte inschakeling van arbodiensten door bedrijven af te schaffen. Dit zorgt er alleen maar voor dat veel bedrijven minimale contracten sluiten met arbodiensten. Voorwaarde voor de afschaffing van de verplichtstelling zou volgens Arbo Unie wel een meerjarig sociaal akkoord moeten zijn waarin vakbonden, werkgevers en overheid afspraken maken over de aanpak van het ziekteverzuim.

De omzet van Arbo Unie steeg in 2002 met 22 procent naar 266 miljoen euro. De winst voor belastingen bedroeg 13,8 miljoen euro. Arbo Unie bedient 55.000 bedrijven en instellingen. Het bedrijf heeft een marktaandeel van 30 procent.