Gemengd huwelijk strandt vaker

Huwelijken tussen een Turkse of Marokkaanse man van de eerste generatie en een Nederlandse vrouw eindigen in 70 procent van de gevallen binnen tien jaar in een scheiding. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag in zijn nieuwe kwartaalblad Bevolkingstrends.

Het CBS heeft verder berekend dat onderlinge huwelijken tussen twee autochtone partners stabieler zijn dan huwelijken tussen twee allochtonen. Nederlandse huwelijken eindigen in 17 procent van de gevallen binnen tien jaar in een scheiding. Bij Turkse en Marokkaanse huwelijken is dit respectievelijk 20 en 30 procent.

De echtscheidingscijfers voor Surinamers laten een tegengesteld patroon zien. De huwelijken die bij deze groep de grootste kans op ontbinding lopen, zijn juist die tussen twee Surinamers van de eerste generatie. Ruim 40 procent van deze huwelijken strandt binnen tien jaar. De echtscheidingspercentages van gemengd autochtoon-Surinaamse huwelijken liggen na tien jaar rond de 30.

Relatief veel huwelijken tussen een niet-westerse man en een autochtone vrouw worden in het vierde huwelijksjaar ontbonden. Volgens het CBS is deze piek mogelijk voor een deel het gevolg van de ontbinding van schijnhuwelijken. Het huwelijk wordt dan ontbonden als de geïmmigreerde partner een zelfstandige verblijfstitel krijgt. Dit zou vooral het geval zijn bij huwelijken tussen een autochtone vrouw en een Turkse of Marokkaanse man. Deze huwelijkspartners scheiden in 20 à 30 procent van de gevallen in het vierde huwelijksjaar.

Nederland telt ongeveer 27.000 echtparen waarvan ten minste één van de partners afkomstig is uit Polen, de voormalige Sovjet-Unie, voormalig Tsjechoslowakije, Brazilië, Colombia, de Filippijnen of Thailand.

Bijna tweederde van deze paren bestaat uit een autochtone man en een vrouw uit één van deze landen. Deze landen worden daarom `bruiddonorlanden' genoemd. Bij deze groepen is de echtscheidingskans het hoogst bij echtparen waarvan de vrouw uit Zuid-Amerika komt. Volgens het CBS is hier waarschijnlijk geen sprake van schijnhuwelijken, want er is geen echtscheidingspiek waarneembaar na een huwelijksduur van vier jaar.

Nederland telt circa 3,5 miljoen gehuwde paren. Bijna 80 procent hiervan bestaat uit paren waarvan beide partners autochtoon zijn.