Gerrit Komrij

Het is onbegrijpelijk dat het stuk van Gerrit Komrij `Het is toch prachtig dat jongeren hun leven willen geven' is geplaatst (Achterpagina, 17 april).

Waarschijnlijk is Mohammed Ceppih een bedenkelijke figuur en natuurlijk moeten we in de gaten houden hoe de AEL zich gaat ontwikkelen. Maar het interessante van de AEL is nu juist dat de aanhang bestaat uit geschoolde jongeren, met name HBO- en universitaire studenten. Om deze Nederlanders van Marokkaanse afkomst, zoals ze zichzelf noemen, af te schilderen als ,,werkeloze pubers in portieken die maar niet zindelijk kunnen worden omdat zij zulke slappe vaders hebben'', zoals Komrij doet, getuigt van onwetendheid.

Het stuk ondertekenen met ,,Ik spreek namens alle Nederlandse damestasjes, benevens de snel slinkende groep ongemolesteerde meisjes'' verschaft deze jongeren juist het alibi zich af te zetten tegen de Nederlandse cultuur, omdat hoezeer zij zich ook aanpassen, drs. of dr. voor hun naam hebben, in de ogen van veel Nederlanders, gesteund door deze achterpagina, altijd `kutmarokkanen' blijven.