Het nieuws van 19 april 2003

Pas 59

Zelden zal de bridgewereld zo zijn opgeschrikt als door de dood van Henk Schippers. Zijn overlijden, afgelopen zaterdagavond, kwam onverwacht, want Schippers was 59 en kerngezond. Hij rookte niet en dronk weinig. Zijn vrouw Elly, die hem levenloos op de bank voor de televisie aantrof, en iedereen die bridge een warm hart toedraagt, is verbijsterd. Henk genoot hoog aanzien vanwege de deskundige wijze waarop hij jarenlang, als speler en als trainer/coach, zijn krachten wijdde aan de verschillende kernploegen. Aan de bridgetafel vormden Elly en Henk een geducht paar. Vorige zomer wonnen zij brons op het WK senioren in Montreal en vlak daarvoor zegevierden zij in de laatste finale van het ING Bank Topcircuit. Schippers mooiste bridgemoment was in september 1993, toen het Nederlands open team, met Schippers als coach, de wereldtitel in Chili in de wacht sleepte. Nu een spel uit 1979, toen Henk met zijn partner Roald Ramer de selectiewedstrijden won door favoriet ABC te verslaan.

N/NZ

♠ H

♡ H V 6 3

♦ B 9 8

♣ H V 7 5 4

♠ A 8 6

♠ V B 10 5

♡ 10 9 7 2

♡ A 8 4

♦ 5 4

♦ V 7 6 3 2

♣ B 10 9 2

♣3

♠ 9 7 4 3 2

♡ B 5

♦ A H 10

♣ A 8 6

West

Noord

Oost

Zuid

Ramer

Schippers

1♦

pas

1♠

pas

2♣

pas

2♡

pas

3♡

pas

3SA

pas

pas

pas

1♦ was voorbereidend (Precisie) en 2♡ vierde-kleur-manche-forcing. West kwam uit met ♦5 voor de acht, zeven en een misleidende aas (!) van Schippers, die een schoppenswitch vreesde. Hij speelde een kleine harten naar de heer, voor het aas van oost, die doorging met een kleine ruiten voor de heer. Schippers testte de klaveren: de heer en daarna het aas (met het slechte nieuws). Nu ging het ♡B, ♣V en ♡V. Met de klaveren 4-1 leek het contract onmaakbaar, maar Schippers zag dat oost ♠V en vijf had weggegooid. Schippers bracht west aan slag met de vierde klaveren. West incasseerde de vierde harten, waarop oost zich ontdeed van ♠10. West incasseerde ♠A maar moest daarna van ♠86 in de zorgvuldig bewaarde ♠97 vork van de leider te spelen. Met dank natuurlijk aan het curieuze weggooien van oost.

Geen liberale jihad

Eén van de moeilijkste problemen voor een liberale democratie is de vraag hoe een dergelijke staat zich moet opstellen tegenover `vijanden': individuele burgers of politieke stromingen die niet veel ophebben met democratische verworvenheden of vrijheidsrechten. De eerste, welhaast instinctieve, reactie van liberaal-democraten is vertrouwen in de eigen staatsvorm. Liberaal-democraten lezen bijvoorbeeld het beginselprogramma van de Staatkundig Gereformeerde Partij, dat een vrijwel volledige afwijzing bevat van alles wat voor een liberale democratie waardevol is: ,,De overheid (...) ontleent haar gezag niet en kan dat ook nimmer ontlenen aan het volk. De opvatting van het vrouwenkiesrecht voortkomend uit een revolutionair emancipatiestreven, strijdt met de roeping van de vrouw. De wetgeving dient te zijn gegrond op de Goddelijke wet. De rechtspraak hoort te geschieden naar beginselen gegrond op het in de Heilige Schrift geopenbaarde recht des Heeren. Op de overheid rust de zorg, dat al het onderwijs overeenkomstig de norm van Gods Woord is. De overheid heeft de taak om alle wetenschapsbeoefening, technologische ontwikkelingen en hun invloed op mens en maatschappij te toetsen aan Gods Woord.'' Liberaal-democraten zijn niet bepaald ingenomen met deze bijbelse uitgangspunten, maar zij denken: tot dusver is onze liberale democratie bestand geweest tegen de theocratische verleiding, de SGP heeft maar twee zetels in de Tweede Kamer, het zal zo'n vaart niet lopen.