Pas verschenen: Non-fictie

D.E.L. de Boer: Het oude Duitsland. Een geschiedenis van de Duitse landen van 1450 tot 1800. Amsterdamse Historische reeks, deel 144. Universiteit van Amsterdam, 382 blz. €25,–

Denkt men aan Duitsland, dan denkt men aan een eenheidsstaat met een zwaar beladen verleden. De meeste boeken richten zich dan ook op de periode na 1871. `Het oude Duitsland' voorziet in een lacune omdat het een kundige beschrijving geeft van de spreekwoordelijke lappendeken die de Duitse landen voor die tijd zijn geweest.