Maatregelen tegen fraude in zorg

Patiënten moeten zich identificeren voor zij worden behandeld in een ziekenhuis of polikliniek. Ziekenhuizen en poliklinieken die nalaten dit te controleren, kunnen hun kosten niet langer bij het ziekenfonds declareren. Dit zegt waarnemend en demissionair minister De Geus (Volksgezondheid).

Op deze manier wil De Geus de fraude in de gezondheidszorg aanpakken. Recentelijk kwamen twee onderzoeken naar de zorgfraude met schattingen van enkele tientallen miljoenen tot enkele honderden miljoenen euro's per jaar. Daarbij zou het ook gaan om het aanbieden van vervalste nota's van patiënten en het ten onrechte indienen van declaraties door zorgaanbieders, met name apothekers.

De Kamer reageerde destijds verbijsterd op de onderzoeken. En hoewel recent onderzoek van de universiteit van Twente uitwees dat ,,de risico's van fraude in de zorg meevallen'', is volgens minister De Geus elk geval van fraude er ,,één te veel''.

Gisteren stemde de ministerraad in met de plannen van De Geus om een wettelijke identificatieplicht in te voeren in ziekenhuizen en poliklinieken, later aangevuld naar de thuiszorg, de psychiatrie, verzorgings- en verpleegtehuizen en de gehandicaptenzorg. Nu identificeren patiënten zich met het zorgpasje van de zorgverzekeraar. Hiermee wordt evenwel op grote schaal gesjoemeld. Ziekenfondsen mogen van de minister frauderende verzekerden beboeten door het nominale (vaste) deel van de premie te verhogen. Als de cliënt hiermee sjoemelt, mag hem een tijdelijk declaratieverbod worden opgelegd en krijgt hij rekeningen voor bijvoorbeeld thuiszorg niet vergoed. Een nadere invulling van `tijdelijk' gaf de minister niet.