LPF raakt uit beeld bij de formatie

De LPF is vanmorgen verder uit beeld geraakt als mogelijke derde partner in een coalitie met CDA en VVD na irritaties over uitspraken van partijvoorzitter Maas en vice-fractievoorzitter Van As.

CDA-vicefractievoorzitter Verhagen keerde zich tegen ,,weinig verheffende'' uitspraken van Maas en Van As vanmorgen in het Algemeen Dagblad. Maas noemde daar de top van CDA en VVD ,,lieden die ons al eens een oor hebben aangenaaid''. Van As voer uit tegen Zalm, die in de verkiezingscampagne ,,een natte droom'' zou hebben gehad premier te worden en nog een ,,pesthekel'' heeft aan de LPF. Balkenende heeft volgens Van As ,,gewoon geen regie''. Maas zei vanmorgen zich niet in de van hem geciteerde uitspraken te herkennen. Van As daarentegen heeft naar eigen zeggen ,,vanuit mijn functie als fractielid gezegd hoe ik er tegen aankijk.''

Volgens Verhagen is dit ,,niet het niveau'' dat nodig is voor stabiele verhoudingen in een coalitie. Zalm zei zich te hebben ,,voorgenomen geen uitspraken te doen die de formatie bemoeilijken.''

Zalm en Verhagen bezochten vanmorgen de informateurs Hoekstra en Korthals Altes, die verslag deden van hun bevindingen van gisteren. Toen ontvingen zij alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer, om te onderzoeken met welke derde partij CDA en VVD een meerderheidskabinet kunnen vormen. Behalve de LPF en D66 komt ook een combinatie van ChristenUnie en SGP in aanmerking. CU-leider Rouvoet verklaarde gisteren dat voor zijn partij regeringsdeelname alleen aantrekkelijk is als een begin wordt gemaakt met terugdraaien van de liberale wetgeving op het gebied van abortus en euthanasie. VVD-leider Zalm heeft eerder verklaard daar niet aan te willen.

Gisteren herhaalde Zalm, desgevraagd, een eerdere uitspraak dat hij het ,,bizar'' zou vinden om verder te regeren met de LPF. Later op de dag heeft hij LPF-leider Herben beloofd dat hij zich ,,beter zal beheersen''. Herben reageerde gisteren geprikkeld op Zalms uitspraken. ,,Het is graag of niet, wij staan niet te popelen om te regeren.'' LPF-bestuurslid Hammerstein zei via een woordvoerder dat Herben ,,het echte LPF-standpunt'' verwoordt.

Volgens Zalm is overigens ,,de deur naar de LPF niet dicht.'' Hij benadrukte dat in komende onderhandelingen over een coalitie ,,geen van de partijen in de positie is om te overvragen''. Hij sprak eerder een ,,lichte voorkeur'' uit voor D66, maar ,,als er extreme dingen worden gevraagd, zet D66 zichzelf buitenspel'', aldus Zalm gisteren.