Amnestiewet voor rebellen in Congo

De Congolese president Joseph Kabila heeft begin deze week een amnestiewet getekend die het rebellen mogelijk moet maken deel te nemen in een regering van nationale eenheid, zonder dat ze het risico lopen te worden beschuldigd van oorlogsmisdaden of landverraad. Maar het nationaal pardon pleit regeringstroepen en rebellen niet vrij van genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De amnestiewet maakt deel uit van een vredesakoord dat de strijdende partijen begin deze maand in Zuid-Afrika hebben gesloten. Volgens dat akkoord vormen regeringsvertegenwoordigers, rebellen, oppositiepartijen en belangengroepen een overgangskabinet, in afwachting van verkiezingen. Daarmee moet een eind komen aan bijna vijf jaar burgeroorlog die tussen de 2,5 en 3,5 miljoen slachtoffers zou hebben gevergd.