Schikking KPMG

Accountantskantoor KPMG heeft eind vorig jaar een schikking getroffen met CDR. Dit consortium, dat enkele jaren geleden de schulden heeft overgenomen van de Franse staatsbank Crédit Lyonnais, eiste in 2000 een bedrag van 3,2 miljard euro. De accountants hadden de bank niet ingelicht over de onbetrouwbaarheid van de zakenlieden Fiorini en Paretti. Verschillende Europese vestigingen van KPMG controleerden de boeken van Sasea Holding en diverse dochtermaatschappijen. Eén daarvan was Pathé Communications Corp, waaraan Crédit Lyonnais in Rotterdam 1 miljard gulden leende voor de aankoop van de Amerikaanse filmmaatschappij MGM.

De strijdende partijen zijn bij de schikking overeengekomen dat KPMG International CDR 107,5 miljoen dollar betaalt, een bedrag dat naar de huidige dagkoers overeenkomt met 115 miljoen euro. In de schikkingsovereenkomst hebben beide partijen ook afgesproken geen mededelingen te doen over het schikkingsbedrag. Het bedrag is begin dit jaar tijdens het proces tegen enkele employés van Crédit Lyonnais in Parijs naar buiten gekomen en door bronnen in Parijs bevestigd. Deze zaak laat weer eens zien dat accountantskantoren liever schikken dan procederen.

Maar bekennen zij daarmee ook schuld, zoals deze krant op 9 april schreef? In het desbetreffende artikel werd de topman van het openbaar ministerie aangehaald die onlangs zei dat schikken voortaan gelijk moet staan aan bekennen van schuld. Hij had het over schikkingen in strafzaken, niet over civiele zaken over schadeclaims. Hoewel de aangeklaagde in beide gevallen geld betaalt om zich de publiciteit en reputatieschade van een juridische procedure in het openbaar te besparen, missen civiele zaken de morele lading van strafzaken. Strafrechtelijke verwijtbaarheid telt nu eenmaal zwaarder dan maatschappelijke onzorgvuldigheid.