Het nieuws van 15 april 2003

Moslimextremisme 1

In hun politieke ijver de extremistische islam in Nederland met wortel en tak uit te roeien, deinzen de VVD-Kamerleden Hirsi Ali en Wilders er niet voor terug elementaire rechten en wetten opzij te schuiven (NRC Handelsblad, 12 maart). Hun voorbeelden en redeneringen zijn onjuist of suggestief. Ze schrijven: ,,zeker niet alle imams zijn radicaal en evenmin zijn alle (islamitische) gelovigen fundamentalisten''. Dat roept het beeld op dat 70 tot 90 procent dat wel is. Onzin. Als 10 procent dat is, is dat wellicht al een te hoge schatting. ,,Radicale bewegingen kunnen snel en onverwachts een olievlekwerking hebben.'' Dat gebeurt slechts in uitzonderlijke tijden (massale werkloosheid, een ernstige crisis van het politieke systeem e.d.). Door het beeld op te roepen dat we aan de vooravond van een radicale islamitische eruptie staan, willen ze met radicale maatregelen, zoals het sluiten van moskeeën en islamitische scholen, het heenzenden van de Saoedi-Arabische ambassadeur en het verbieden van verenigingen, het land redden.

Vanuit FORUM hebben we dagelijks contact met tientallen scholen, ook islamitische, om te bezien of door speciale lespakketten, discussies, begeleiding door docenten etc. actie tegen ongewenste ontwikkelingen nodig is. Wat blijkt?

Er is geen sprake van radicalisering, wel van ongerustheid en angst bij veelal migrantenkinderen, in het bijzonder Irakese kinderen. Angst en ongerustheid over doden en slachtoffers onder familie en streekgenoten in Irak, over uitbreiding van de oorlog.

We weten van tientallen imams dat ze samen met christelijke en joodse voormannen regelmatig contact hebben om mogelijke uitingen van antisemitisme en anti-islamisme te voorkomen en te bestrijden. Die uitingen zijn er slechts in zeer geringe mate. De Nederlandse tak van de AEL heeft na een intensieve publiciteitscampagne welgeteld 800 leden.