Lekenpraat

Mijn alleenstaande vriendin woont in een huis zonder hypotheek, samen met haar moeder van 80 jaar. De woning vraagt veel onderhoud. Daarom gaat ze deze verkopen en koopt ze een nieuw huis. Volgens haar makelaar brengt het oude huis voldoende op om het nieuwe zonder hypotheek te kopen. Haar inkomen is beperkt. Als leek komt het mij vreemd over om met een beperkt inkomen een huis te kopen, zonder hypotheek. Zelf heb ik twee andere opties bedacht: haar moeder koopt het huis, leent daarvoor geld bij haar dochter en legt in haar testament vast dat het huis naar deze dochter gaat. Of als tweede: de dochter zet het grootste deel van de verkoopsom op de bank, neemt een hypotheek, en krijgt daardoor belastingaftrek. Wie kan haar het best adviseren: notaris, makelaar of accountant?

(M. van G.)

U bent zo'n leek die een hypotheek als een voordelig bezit ziet, in plaats van een zware last. U moet dus zeker niet als adviseur van uw vriendin optreden. De makelaar heeft goed geadviseerd. Wie weinig verdient, krijgt immers niet snel een (hoge) hypotheek, omdat de gelduitlener er graag zeker van is dat de lener de rente en aflossing kan opbrengen. Dat gaat beter met een stabiele baan en een goed inkomen. Dan is het belastingvoordeel ook hoger dan bij een beperkt inkomen. En waarom lenen wanneer je de voldoende bezit om de aanschaf te betalen? Wanneer haar moeder het huis koopt, geniet ze waarschijnlijk eveneens weinig belastingvoordeel bij de renteaftrek, door te lenen bij haar dochter, wat een geoorloofde constructie is. Maar bij het overlijden zijn alle kinderen erfgenamen en moet je wellicht een ingewikkelde constructie bedenken om ieder het zijne te geven, en de lening tussen moeder en dochter goed af te wikkelen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/Hiele