Gemeenten samen tegen bouwfraude

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil een stichting in het leven roepen om bedrijven die bouwfraude hebben gepleegd aan te pakken. De stichting moet bouwbedrijven die van fraude worden verdacht voor de rechter slepen. De VNG heeft zes gemeenten gevraagd om de stichting op te richten, aldus wethouder J. Keizer van de gemeente Leeuwarderadeel, een van de zes. Het gaat om gemeenten die volgens de parlementaire-enquêtecommissie Bouwnijverheid slachtoffer zijn geworden van frauduleuze aanbestedingen. Een stichting heeft bij juridische procedures meer kans op succes dan elke gemeente afzonderlijk. De gemeente Leeuwarderadeel is voor meer dan 200.000 euro benadeeld bij de aanbesteding van een nieuwe woonwijk.