Zure jaren voor pensioenfonds ABP

De overheid en meer dan een miljoen ambtenaren en leraren moeten de komende jaren voor miljarden euro extra herstelbetalingen doen aan hun benarde pensioenfonds ABP.

Dat bleek gisteren bij de publicatie van het jaarverslag van ABP, dat een vermogen heeft van 136 miljard euro. ABP zit in de tang van record beleggingsverliezen en stijgende pensioenverplichtingen.

,,De eerste jaren worden zuur'', zei directeur vermogensbeheer J. Frijns. ,,De reserves zijn nagenoeg op'', zei directievoorzitter J. Neervens. Frijns en Neervens weigerden gisteren te zeggen welke invloed de verwachte getemperde beleggingsresultaten (7 procent) in de ABP-scenario's hebben op de pensioenpremies, eventuele herstelbetalingen en de prijscompensatie voor gepensioneerden.

De pensioenwereld vreest voor zichzelf jarenlang doormodderen met extra hoge pensioenpremies voor werkgevers en werknemers en koopkrachtvermindering voor gepensioneerden als de beleggingsrendementen niet rap stevig herstellen. ABP wil voor 1 juli afspraken maken met werkgevers en werknemers over een spoorboekje waarin de route naar herstel(-betalingen) is vastgelegd. Het spoorboekje moet ook de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) overtuigen dat ABP uit het financiële drijfzand komt.

Het fonds stelde gisteren expliciet de prijscompensatie (indexatie) voor gepensioneerden en actieve werknemers ter discussie als het minimaal noodzakelijke beleggingsrendement van 7 procent niet wordt gehaald. In het eerste kwartaal was het rendement minus 2 procent.

ABP zit op basis van zijn eigen boekhoudnormen met een dekkingstekort per eind 2002 van 22 miljard euro. Op basis van de minder strenge PVK-regels van de Pensioenkamer voldoet het fonds net aan de minimumeisen.

De enige oplossing voor de problemen die ABP zelf in de hand heeft is langjarige loonmatiging, doordat werkgevers en vakbonden samen het bestuur vormen. ,,Dat kan onze positie enorm helpen'', zegt Neervens. Loonmatiging dempt indexatie en de pensioenverplichtingen.

ABP-PENSIOEN: pagina 21