Rechtsstaat meer in de pas met Europa

De Nederlandse rechtsstaat wordt zeker zo streng als andere landen van de Europese Unie. Dit gebeurt mede onder druk van extra veiligheidsmaatregelen en antiterreurwetgeving naar aanleiding van de aanslagen door Al-Qaeda op 11 september 2001 op Amerika.

Dat blijkt uit een inventarisatie door deze krant van veiligheidsmaatregelen in de Europese Unie, die naar aanleiding van de terreuraanslagen van Al-Qaeda zijn genomen. Nederland wordt niet alleen strenger omdat `Brussel' dat aangeeft, maar ook omdat het huidige demissionaire kabinet dat wil.

Nederland, dat in Brussel als juridisch buitenbeentje geldt, wordt juridisch Europeser. De aanslagen van 11 september hebben in een aantal Europese landen als katalysator gediend voor invoering van maatregelen die voorheen niet door het parlement kwamen omdat de privacy in het geding was. Zo werden in Nederland mogelijkheden verruimd om uitvoerige DNA-analyse bij bepaalde verdachten toe te staan. In Duitsland is DNA-analyse naar onder andere sekse en ras nog altijd taboe.

Waar het Britse parlement een voorstel heeft getorpedeerd om alle ambtenaren zonder gerechtelijk bevel inzage te geven in alle persoonsgegevens, wil Donner de informatieuitwisseling zonder gerechtelijk bevel vergroten. Volgens de wet mag de politie `zachte informatie' nu maximaal een half jaar vastleggen. Donner wil die tijdslimiet oprekken.

Daarnaast worden in Nederland, naar voorbeelden elders in Europa, bevoegdheden van politie- en justitiediensten verruimd, bijvoorbeeld om preventief fouilleren mogelijk te maken.

,,Het is voorbij met de liberale rechtsstaat in Nederland'', oordeelt hoogleraar strafrecht André Klip van de Universiteit Maastricht.

VEILIGHEID: pagina 8