Openbaar ministerie

Met veel belangstelling heb ik het artikel `De prioriteitenwinkel van het parket' gelezen in bijlage M van 5 april.

Ik heb mij hogelijk verbaasd over het feit dat men bij het OM en de rechterlijke macht voor de bepaling van de strafmaat geen gebruik maakt van de mogelijkheden die de computer ons biedt. Mijns inziens moet het toch mogelijk zijn om aan de hand van de wet en de bestaande jurisprudentie een computerprogramma te maken dat m.b.v. antwoorden op een (getrapte) vragenlijst de strafmaat bepaalt. De zaak zal weliswaar wat gecompliceerder zijn dan het programma op de diskette van de Belastingdienst, maar het principe blijft hetzelfde: het nemen van een beslissing op basis van een aantal bekende feiten en omstandigheden. Met goede professionele ondervraging en eventueel nader onderzoek moeten natuurlijk eerst die feiten en omstandigheden naar boven worden gebracht. Maar ook daar kan door standaardisering een hoop tijd worden bespaard..