Stagnatie

De afgelopen twee weken heeft niemand veel aandacht besteed aan het economische nieuws; zelfs de ups en downs van de Dow Jones-index waren een weerspiegeling van het slagveld, niet van de directiekamers. Maar het economische nieuws is nogal zorgwekkend.

[...] Pessimisten waarschuwen dat de Verenigde Staten hun `stagnatietempo' naderen: een zo trage groei dat consumenten uit nervositeit over een slappe banenmarkt op hun bestedingen bezuinigen en de economie in een vrije val storten. [...] Optimisten stellen hun vertrouwen nu in de heilzame gevolgen van een overwinning in Irak. De theorie luidt dat bedrijven hun investeringen hebben uitgesteld totdat de onzekerheid over de oorlog is weggenomen, en dat er op dat moment een grote golf van opgeschorte vraag zal volgen. Ik ben sceptisch: volgens mij zijn de voornaamste beletselen voor een opleving van de investeringen de overcapaciteit, de schuldenlast van het bedrijfsleven en de angst voor boekhoudschandalen. Ook vraag ik me af of een overwinning in Irak wel het eind van de onzekerheid zal betekenen, of het begin van nog meer onzekerheid. Zijn de Amerikanen op weg naar Damascus (of Teheran, of Yongbyon)? [...]