Hoogervorst: Kosten zorg vallen tegen

Demissionair minister Hoogervorst (Financiën) heeft dit weekeinde gewaarschuwd voor nieuwe tegenvallers in de uitgaven voor de gezondheidszorg. Die kunnen oplopen tot 2,5 miljard euro.

Hij waarschuwde ook dat het Nederlandse begrotingstekort in 2004 gemakkelijk boven de 3-procentsnorm van het Stabiliteitspact voor de euro kan komen.

Volgens Hoogervorst is vorige week uit nieuwe cijfers gebleken dat de uitgaven voor de zorg in 2002 met ,,enkele honderden miljoenen'' zijn tegengevallen. ,,De zorguitgaven zijn in één jaar tijd met 10 procent gestegen'', aldus Hoogervorst. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het niet is op te lossen zonder eigen bijdragen en een eigen risico op brede schaal.'' In Nederland bedraagt de eigen bijdrage aan de zorg ongeveer 6 procent van de totale zorgkosten, in landen als Griekenland, België, Portugal en Groot-Brittannië is de eigen bijdrage ongeveer 17 procent, in Spanje en Italië zelfs rond de 25 procent.

De VVD-bewindsman uitte zijn waarschuwing aan een volgend kabinet na afloop van een bijeenkomst van EU-ministers van Financiën in Athene. De beoogde coalitiepartners CDA en PvdA hebben besloten een herziening van het zorgstelsel tot 2006 uit te stellen en tot die tijd de stijgende kosten ofwel op te vangen op de rijksbegroting ofwel de premies te verhogen en de pakketten aan te passen.

Volgens Hoogervorst loopt Nederland het risico dat het overheidstekort in 2004 boven de norm van 3 procent van het Stabiliteitspact voor de euro komt. Volgens de huidige prognoses komt het Nederlandse begrotingstekort volgend jaar op 2,5 procent uit. ,,Dan hoeft het maar een klein beetje mis te gaan'', zo waarschuwde Hoogervorst. ,,Dat is ook de reden dat ik de onderhandelaars [van CDA en PvdA] probeerde te overtuigen heel snel te handelen.''

Op een gastcollege aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam zou Hoogervorst vanmiddag zeggen dat hij verwacht dat de zorg tot 2007 voor een extra tegenvaller van 2,5 miljard euro zal leiden. ,,Liberalisering van de zorg is goed, maar het moet wel betaalbaar blijven'', aldus Hoogervorst.

Ook op andere terreinen zal de komende jaren hard ingegrepen moeten worden, vindt hij. Zo moet de sociale zekerheid worden ingeperkt (WAO en de werkloosheidswet) en is loonmatiging cruciaal voor het herstel van de Nederlandse concurrentiepositie.